Stockholm i klass med Sillicon Valley

Sverige enhörningsföretag

Sverige har nästan alltid legat långt fram när det gäller teknik så det är föga förvånande att vi ligger tvåa när det gäller enhörningsföretag. Det är enbart USA med Silicon Valley som har fler enhörningsföretag per capita i världen, så i Europa står Stockholm som klar segrare. Tidningen Bloomberg skriver att Sverige är det europeiska land som satsar mest kapital inom branschen i förhållande till befolkningsmängden.

Vad är ett enhörningsföretag?

När det talas om enhörningar inom företagsbranschen avser de startups som är värderade till över en miljard USD. Begreppet myntades i USA 2013 av Aileen Lee som i en tidning beskrev att det var lika enkelt att se en enhörning som att etablera ett tech-företag och få det värderat till över en miljard dollar. Därför används begreppet unicorn eller enhörning om dessa lyckade nyetableringar.

Några svenska enhörningar

Sverige har historiskt sett väldigt duktiga entreprenörer och ett bra företagsklimat. Med företag som Volvo, Scania, IKEA, H&M, SSAB och Wasa att se upp till är det inte konstigt att unga vågar att satsa och några enhörningar med svenska ägare är Apotea, Careem, Trustly och Klarna. Careem figurerar dock inte på den svenska marknaden utan har sin bas i Dubai men en av grundarna är svenske Magnus Olsson.

Därför lyckas Sverige med enhörningar

Att Sverige lyckas så bra beror på flera faktorer. I grunden handlar det om att det finns ett skyddsnät och att samhället stöttar nya startups som gör att folk verkligen vågar att satsa. Sveriges nivå då det gäller teknisk kompetens är mycket hög och det är ingen slump att företag som Spotify och Skype för att nämna några sett dagens ljus här. Sedan finns det gott om framgångsrika entreprenörer som kan bidra med sin kompetens men som ibland även sponsrar ekonomiskt.