Varning för webbutiker med frames

Vad är frames? Det är ett ramverk som kan användas genom att dela upp en webbplats i olika delar. Ett exempel på det finns på W3Schools. Skälet till att det fortfarande används är att man kan skapa t ex en meny och sedan använda samma meny på alla sidor.

Idag finns det betydligt bättre metoder för detta då man med fördel istället inkluderar filer som sätts samman innan det skickas till klienten. Det gör också att man kan använda en enda menyfil för alla undersidor.

Använder man den sistnämnda metoden så kommer både användaren och sökmotorn att se sidan som en helhet, en sammansatt sida. Använder man frames, som i första fallet, existerar flera olika sidor. Det gör att om man söker efter något i en sökmotor, finner den endast EN av de sidorna som finns, vilket kan göra att t ex bara menyn visas, eller bara texten i mitten visas beroende på hur många frames man har.

Eftersom sökmotorn idag är en av de starkast växande reklamkanaler idag bör man välja sin webbutik med omsorg. Dessvärre är de flesta webbbutiks-lösningar uppbyggda på frames så det gäller verkligen att välja rätt.